telefon tel: 601 517 085

   |   

koperta email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co o wywozie odpadów budowlanych mówią przepisy?

Budowa nowego budynku lub remont domu powodują generowanie dużej ilości odpadów budowlanych. Wywóz powstałego gruzu powinien odbywać się całkowicie legalnie i zgodnie z przepisami, aby był bezpieczny dla środowiska. Co o wywozie odpadów budowlanych mówią przepisy?

Odpady budowlane – czym są w świetle prawa?

Definicję odpadu znajdziemy w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – Art. 3.1. ustawy punkt 6. – poprzez odpad rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. W tej samej ustawie znajdziemy przepis, według którego odpady budowlane nie mogą trafić do zwykłego kontenera. Gruz budowlany należy magazynować na terenie budowy w specjalnych kontenerach, które dostosowane są do tego materiału i na których będzie mógł on być później wywieziony.

Polskie prawo określa odpowiednie warunki wywożenia odpadów budowlanych. Przede wszystkim, musi się to odbywać przy zapewnieniu wszelkich warunków bezpieczeństwa i przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Odpady budowlane powinny zostać zawiezione do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które na mocy ustawy funkcjonują w każdej gminie, lub do punktów recyklingowych. Wywóz gruzu może zostać zlecony także firmom takim jak nasza – dysponującym właściwym zapleczem technologicznym, które umożliwia sprawne przyjęcie oraz zagospodarowanie odpadów.

Obowiązek ewidencji odpadów

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku wprowadza również obowiązek ewidencji takich odpadów, jak gruz betonowy czy ceglany, jeśli ilość wytwarzania tych odpadów przekracza 5 ton. Według Art. 66. Ustawy o odpadach ewidencję należy prowadzić przy wykorzystaniu karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu.

Karta przekazania odpadu to dokument, dzięki któremu możemy potwierdzić prawidłowe oraz legalne przekazanie odpadów budowlanych uprawnionym odbiorcom. Prawo narzuca obowiązek podpisania jej przez obie strony w momencie przekazania odpadów. Jej zawartość określona jest w ustawie ją regulującą. Powinna zawierać m.in. imię i nazwisko bądź nazwę podmiotu przekazującego oraz adres, a także miejsce przeznaczenia odpadów i dane o ich pochodzeniu.